Szukaj
Słowo/fraza:
Strona główna
Muzułmanie obchodzą dzisiaj Nowy Rok Drukuj
czwartek, 10.01.2008, 22:55:36
Dziś rozpoczyna się muzułmański nowy rok 1429. Wyznawcy islamu liczą czas od hidżry, czyli wyjścia Mahometa z Mekki do Medyny w 623 roku. Dzień ten nie ma stałej daty, bo kalendarz muzułmański, zwany księżycowym, jest krótszy od kalendarza słonecznego. Rok rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca muharram (stycznia), a kończy się okresem pielgrzymek do Mekki. Muzułmański nowy rok nie ma charakteru religijnego, ale wyznawcy islamu spotykają się razem i życzą sobie szczęśliwego nowego roku.
"Muzułmanie nie obchodzą nowego roku aż tak hucznie, jak inne wyznania na świecie. W niektórych krajach praktykowana jest modlitwa południowa, w której są modlitwy w intencji pomyślności w nowym roku. Głównie są to spotkania rodzinne, kulturalne " - powiedział KAI przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, mufti Tomasz Miśkiewicz.

"Nie obchodzimy hucznie sylwestra. Obchodzimy dzień samego nowego roku. Jest modlitwa i spotkania przy posiłku " - dodała Halina Szahidewicz, przewodnicząca Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku. Ponieważ nowy rok przypada w czwartek, który jest dniem normalnej pracy, odbędą się tego dnia tylko popołudniowe modlitwy w meczetach i domach modlitwy.

Takie wielopokoleniowe spotkanie z okazji nowego roku odbędzie się dwunastego stycznia np. w domu modlitwy przy ulicy Grzybowej w Białymstoku. "Będzie recytacja Koranu i wierszy. Dzieci pokażą czego się nauczyły na religii, młodzież przeczyta swoje utwory poetyckie, dorośli zaprezentują różne szkoły recytacji. Będzie też prezentacja kuchni tatarskiej " - powiedziała Szahidewicz i dodała: "Tatarzy też piszą wiersze, mamy swoich poetów, a także tych, którzy piszą o Tatarach, muzułmanach. Takie spotkania bardzo jednoczą i integrują społeczność muzułmańską ".

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz uważa, że miniony rok był dla muzułmanów polskich był dobry pod względem działalności administracyjnej, religijnej, kulturalnej, inwestycyjnej oraz pod względem współpracy z samorządem i administracją rządową. Muzułmański Związek Religijny przeprowadził w tym roku szereg inwestycji w Warszawie, Bohonikach, Białymstoku. "Także jeśli chodzi o imprezy kulturalne, informacyjne, promujące kulturę muzułmańską i tatarską. Odbyły się między innymi Podlaskie Dni Bajramowe, Dni Kultury Muzułmańskiej, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania i odczyty z okazji Dnia Niepodległości o udziale Tatarów polskich w obronie Ojczyzny. Były oczywiście spotkania religijne w meczetach i domach modlitwy, nauka religii dzieci i młodzieży " - wymienił Mufti.

Ważną sprawą, której nie udało się załatwić, a która jest znacząca dla społeczności tatarskiej, to rozpoczęta przed laty i ciągle nie dokończona budowa Centrum Kultury Islamu w Białymstoku. "Myślimy że może w roku 2008, kiedy ruszą środki unijne, uda nam się to zrealizować przy ich pomocy " - powiedział Mufti.

Islamski Nowy Rok, pierwszy dzień miesiąca muharram, zwany jest Ras as-Sana, czyli dosłownie "głowa roku ". Kalendarz muzułmański jest kalendarzem księżycowym. Wprowadzony został w 632 roku przez Mahometa. Oparty na cyklu Księżyca jest podzielony na dwanaście miesięcy, na które składają się dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni. W efekcie rok ten jest o dziesięć - jedenaście dni krótszy od roku słonecznego, przez co daty świąt islamskich co roku zmieniają się w stosunku do kalendarza gregoriańskiego.

Przewidywanie dokładnej daty święta jest niemożliwe, ponieważ zależy ona od momentu, w którym księżyc jest widoczny, a decyzję o rozpoczęciu świętowania podejmują władze religijne. Pełny cykl świąt muzułmańskich trwa około trzydziestu trzech lat.

Początek dnia liczy się od zachodu słońca. Szczególnym dniem dla muzułmanów jest piątek, ze względu na wspólnie, uroczyste odmawiane modlitwy pod przewodnictwem imama. Chociaż piątek nie jest dniem świętym dla muzułmanów, jednak w większości krajów muzułmańskich w tym dniu, zamknięte są szkoły, sklepy i urzędy.

Liczbę muzułmanów polskich należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, szacuje się na około pięć tysięcy. Są to głównie polscy Tatarzy. Liczbę wszystkich wyznawców islamu w kraju szacuje się na około dwadzieścia pięć - trzydzieści tysięcy. To przede wszystkim studenci, biznesmeni, dyplomaci i biznesmeni z państw islamskich.

Muzułmanami w Polsce przez wieki byli głównie Tatarzy, obecni na ziemiach polskich od sześciuset lat. Najwięcej ich mieszka w województwie podlaskim. W Białymstoku mieszkańców z rodowodem tatarskim jest około tysiąca dwustu. Tatarzy zamieszkują także ziemie zachodnie, Warszawę i Gdańsk.

Z przedwojennych gmin działa nadal warszawska oraz gminy w Bohonikach i Kruszynianach na Białostocczyźnie. Nowe gminy, założone po 1945 roku, znajdują się w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim i Gdańsku.
« wstecz   dalej »

W Islamie nie ma praw autorskich. Jeżeli jesteś muzułmaninem to przekazywanie wiedzy z dziedziny Islamu jest Twoim obowiązkiem religijnym.
Dozwolone jest korzystanie, kopiowanie i przekazywanie innym, wszystkich informacji znajdujących się na portalu www.muzulmanie.com,
wyjątek stanowi Leksykon do którego wyłączne prawa posiadają: Agata Skowron-Nalborczyk, Agata Marek i Towarzystwo WIĘŹ.
Leksykon "Nie bój się islamu" został wydany w ramach programu wsparcia polityki antydyskryminacyjnej PHARE 2002.

stat4u