Oświadczenie dotyczące obecnych wydarzeń w Iraku i Syrii

Oświadczenie dotyczące obecnych wydarzeń w Iraku i Syrii

Z wielkim niepokojem śledzimy lawinowo postępujące w ostatnich miesiącach wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Dostrzegamy okrutne łamanie praw człowieka przez ugrupowania ekstremistyczne bestialsko mordujące niewinnych ludzi. Obserwujemy akty terroru wymierzone przeciwko lokalnym społecznościom, które padają jego ofiarą ze względu na swoje przekonania polityczne lub religijne. Widzimy przemoc stosowaną wobec dziennikarzy, którzy zostali uprowadzeni i zabici w barbarzyński sposób.

Reprezentowane przez nas organizacje oraz instytucje stanowczo potępiają wszystkie te praktyki, uznając je za zbrodnie. Nie do pomyślenia jest, aby powoływano się na islam dla usprawiedliwienia tak podłych czynów. Podkreślamy, iż nie mają one nic wspólnego z nauczaniem i doktryną naszej religii, której główne zasady to miłość, litość i wzajemne poszanowanie. Życie człowieka oraz jego nietykalność cielesna to świętości, których nie można gwałcić. Każda forma terroru, której celem są niewinne osoby, jak również prześladowanie mniejszości religijnych, stanowią zaprzeczenie przesłania Qur’anu oraz Tradycji Proroka Muhammada.

Wyrażamy głębokie współczucie i pragniemy dać wyraz swojej solidarności ze wszystkimi pokrzywdzonymi, prześladowanymi, terroryzowanymi i zniewolonymi z powodu swoich przekonań, przynależności religijnej czy pochodzenia etnicznego. Jesteśmy oburzeni wszelkimi próbami niszczenia więzi społecznych oraz zakłócania koegzystencji wspólnot lokalnych.

Wzywamy do natychmiastowego powstrzymania tych haniebnych działań, zaprzestania łamania praw człowieka, do poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania wolności słowa i wolności dziennikarskiej. Apelujemy o zaprzestanie działań zbrojnych, powstrzymanie gnębienia ludności cywilnej oraz wszelkich okrucieństw popełnianych zarówno na wyznawcach islamu, jak i niemuzułmanach. Żądamy szybkiego powrotu wypędzonych do swoich domów oraz zapewnienia im pokoju i wolności. Domagamy się również ochrony obiektów sakralnych i zabytków.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli na całym świecie o podjęcie starań w celu szybkiego i sprawiedliwego rozwiązania bieżącego konfliktu oraz o przyłączenie się do modlitwy w tej intencji. Oby Bóg obdarzył nas wszystkich siłą, roztropnością i wytrwałością.

Oświadczenie zostało wydane przez następujące organizacje i instytucje:
Liga Muzułmańska w RP
Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego
Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce
Muzułmańska Fundacja Pomocy

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież