Liczbę muzułmanów na świecie szacuje się na 0,9–1 mld. Nie ma dokładnych danych, gdyż w wielu z państw muzułmańskich nie przeprowadza się spisów ludności. Wyznawcy islamu stanowią zatem według tych szacunków 17% ludzkości, a przybywa ich ok. 3 proc. rocznie.

 

Liczbę wszystkich Arabów na świecie szacuje się z kolei 225 mln osób, z czego muzułmanie stanowią z kolei ok. 96 proc., co daje 216 mln arabskich wyznawców islamu. Stanowią oni 20–24 proc. wszystkich muzułmanów na świecie. Następną pod względem liczebności grupą etniczną muzułmanów są Indonezyjczycy, których jest ok. 207 mln, co stanowi 20–23 proc.

 

Współczesne państwa muzułmańskie i z większością muzułmańską1:

 

AFRYKA

 

Algieria

 

Ustrój: republika prezydencka (stopień demokracji: –22; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski i muzułmański. Muzułmanie sunnici: 99%, niewielka liczba ibadytów w Mizabie. Szkoła prawa: malikicka. Poziom korupcji: 7,43. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,54.

 

Burkina Faso

 

Ustrój: republika parlamentarna (stopień demokracji: –1; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 43%, Mossi, Fulani i Mandingo. Szkoła prawa: malikicka. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3.

 

Czad

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –2; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 50%, głównie Arabowie. Szkoła prawa: malikicka. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Dżibuti

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –2; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski, muzułmański i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 94%, w tym niewielka liczba szyitów. Szkoły prawa: szafi’icka i hanaficka (emigranci z Azji).

 

Egipt

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –6; pseudodemokracja). Wzór prawa: brytyjski, muzułmański i kodeks Napoleona. Muzułmanie sunnici: 92%. Szkoły prawa: malikicka (południe), szafi’icka (północ) i hanaficka. Poziom korupcji: 6,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Etiopia

 

Ustrój: republika federalna (stopień demokracji: 1; pseudodemokracja). Wzór prawa: brytyjski. Muzułmanie sunnici: 52% (głównie ludy kuszyckie: Galla, Somalijczycy i Afarowie). Szkoły prawa: malikicka, szafi’icka i hanaficka. Poziom korupcji: 7,5. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2.

 

Gambia

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –5; pseudodemokracja). Wzór prawa: brytyjski, muzułmański i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 90%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwa: tidżanijja i kadirijja. Poziom korupcji: 7,5. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1.

 

Gwinea

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –1; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 70% Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: kadirijja. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Kamerun

 

Ustrój: republika prezydencka (stopień demokracji: –4; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski, wpływy obyczajowego. Muzułmanie sunnici: od 20–50% zależnie od źródła. Szkoły prawa: malikicka, mniejszość hanbalicka. Bractwo: tidżanijja. Poziom korupcji: 8,2. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0,5.

 

Komory

 

Muzułmanie sunnici: 50%. Szkoła prawa: szafi’icka.

 

Liberia

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: 0; pseudodemokracja). Wzór prawa: anglo-amerykański i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 20–45%. Szkoła prawa: malikicka. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Libia

 

Ustrój: dżamahirijja5 (stopień demokracji: –7; wojskowa dyktatura). Wzór prawa: włoski i muzułmański. Muzułmanie sunnici: 98% wśród nich ibadyci, głównie Berberzy. Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: sanusijja. Poziom korupcji: 8,2. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0.

 

Mali

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: 4; demokracja). Wzór prawa: francuski i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 75%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: tidżanijja. Poziom korupcji: 7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 4,5.

 

Maroko

 

Ustrój: monarchia konstytucyjna (stopień demokracji: –6; pseudodemokracja). Wzór prawa muzułmański, francuski, elementy hiszpańskiego. Muzułmanie sunnici: 95%. Szkoła prawa: malikicka. Poziom korupcji: 6,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2,5.

 

Mauretania

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –6; pseudodemokracja). Wzór prawa muzułmański i francuski. Muzułmanie sunnici: 96%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: kadirijja. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Niger

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: 4; demokracja). Wzór prawa: francuski i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 85%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: tidżanijja i kadirijja. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3.

 

Nigeria

 

Ustrój: republika w stanie przejściowym od rządów wojskowych (stopień demokracji: 4; demokracja federalna). Wzór prawa: brytyjski, muzułmański i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 50%. Szkoła prawa: malikicka. Poziom korupcji: 8,6. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3.

 

Sahara Zachodnia

 

Ustrój: nieustalony, wojna domowa. Muzułmanie sunnici: 100%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: tidżanijja i kadirijja.

 

Senegal

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –1; demokracja). Wzór prawa: francuski. Muzułmanie sunnici: 90%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwa: tidżanijja, kadirijja i muridijja. Poziom korupcji: 6,8. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3,5.

 

Sierra Leone

 

Ustrój: demokracja konstytucyjna (stopień demokracji: 4; demokracja). Wzór prawa: brytyjski i zwyczajowy. Muzułmanie sunnici: 40%. Szkoła prawa: malikicka. Bractwo: tidżanijja. Poziom korupcji: 7,8. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2,5.

 

Somalia

 

Ustrój: brak rządu narodowego, stan przejściowy (stopień demokracji: –7; przejściowy/anarchia). Wzór prawa: brak jednolitego prawa państwowego, lokalnie muzułmański. Muzułmanie sunnici: 98%. Szkoły prawa: różne. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0,5.

 

Sudan

 

Ustrój: reżim autorytarny (stopień demokracji: –7; junta wojskowa). Wzór prawa: brytyjski i muzułmański, na północy – muzułmański. Muzułmanie sunnici: 72%. Szkoły prawa: malikicka, mniejszość hanaficka. Bractwa: kadirijja, szazilijja i madżzubijja. Poziom korupcji: 7,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0.

 

Tunezja

 

Ustrój: republika prezydencka (stopień demokracji: –3; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski i muzułmański. Muzułmanie sunnici: 92%, niewielka liczba ibadytów na wyspie Dżerba. Szkoły prawa: malikicka i hanaficka. Bractwa: szazilijja i tidżanijja. Poziom korupcji: 5,1. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

AZJA

 

Afganistan

 

Ustrój: przejściowy. Wzór prawa: w budowie na bazie muzułmańskiego, międzynarodowego i zwyczajowego. Muzułmanie sunnici 80%, szyici 19% (Chazarowie i Tadżycy; isma’ilici w Badachszanie). Szkoły prawa sunnickiego: głównie hanaficka.

 

Arabia Saudyjska

 

Ustrój: monarchia (stopień demokracji: –10; monarchia absolutna). Wzór prawa: muzułmański. Muzułmanie: 100%; sunnici stanowią większość, niewielki procent szyitów na wschodzie i zajdyci na południu. Szkoła prawa sunnickiego: hanbalicka. Poziom korupcji: 5,5. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0.

 

Azerbejdżan

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –7; pseudodemokracja). Wzór prawa: cywilny, socjalistyczny. Muzułmanie szyici: 90%, niewielka liczba sunnitów. Poziom korupcji: 8,2. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Bahrajn

 

Ustrój: monarchia konstytucyjna (stopień demokracji: pseudodemokracja). Wzór prawa; brytyjski i muzułmański. Muzułmanie: 95%, w tym 70% szyici, reszta sunnici. Szkoły prawa sunnickiego: głównie malikicka, niewielka liczba hanbalitów. Poziom korupcji: 3,9.

 

Bangladesz

 

Ustrój: demokracja parlamentarna (stopień demokracji: 6; demokracja). Wzór prawa: brytyjski. Muzułmanie sunnici: 87%, w tym 10% szyitów. Szkoła prawa: hanaficka. Poziom korupcji: 8,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3,5.

 

Indonezja

 

Ustrój: republika prezydencka (stopień demokracji: 7; demokracja). Wzór prawa: holenderski. Muzułmanie sunnici: 80–85%. Szkoła prawa: szafi’icka. Poziom korupcji: 8,1. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3,5.

 

Irak

 

Ustrój: przejściowy po obaleniu reżimu Saddama Husajna (stopień demokracji: –9; przejściowy od dyktatury). Wzór prawa: przejściowy. Muzułmanie szyici i sunnici: 96%; ponad 50% stanowią szyici (południe). Sunnitami są Kurdowie i Arabowie północnego Iraku. Szkoły prawa sunnickiego: hanaficka i szafi’icka. Poziom korupcji: 7,8. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0.

 

Iran

 

Ustrój: republika teokratyczna (stopień demokracji: 3; pseudodemokracja). Wzór prawa: muzułmański, szyicki. Muzułmanie szyici: 98%, mniejszość sunnicką stanowią Kurdowie i Beludżowie. Poziom korupcji: 7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1.

 

Jemen

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: demokracja). Wzór prawa: muzułmański, turecki, brytyjski. Muzułmanie sunnici, zajdyci oraz isma’ilici: 99%; zajdyci w byłym Jemenie Północnym. Szkoła prawa: szafi’icka. Poziom korupcji: 7,4.

 

Jordania

 

Ustrój: monarchia konstytucyjna (stopień demokracji: –2; pseudodemokracja). Wzór prawa: muzułmański i francuski. Muzułmanie sunnici: 96%. Szkoły prawa: szafi’icka, niewielkie grupy hanbalitów i malikitów. Poziom korupcji: 5,4. Realizacja praw cywilnych i wolności: 3.

 

Kazachstan

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –3; pseudodemokracja). Wzór prawa: świecki, socjalistyczny. Muzułmanie sunnici: 40%. Poziom korupcji: 7,6. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Kirgistan

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: 4; pseudodemokracja). Wzór prawa: świecki, socjalistyczny. Muzułmanie sunnici: 53%. Poziom korupcji: 7,9. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Kuwejt

 

Ustrój: nominalna monarchia konstytucyjna (stopień demokracji: –7; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski i muzułmański. Muzułmanie sunnici: 94%, mniejszość szyicka wśród Irańczyków i imigrantów z Azji. Szkoła prawa: hanbalicka. Poziom korupcji: 4,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2,5.

 

Liban

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: 5; pseudodemokracja). Wzór prawa: francuski (kodeks Napoleona), osmański, zwyczajowy. Muzułmanie sunnici i szyici: ok. 60%, z czego 50% szyici, a także druzowie. Szkoła prawa sunnickiego: szafi’icka. Poziom korupcji: 7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Malezja

 

Ustrój: monarchia konstytucyjna (stopień demokracji: 4; pseudodemokracja). Wzór prawa: brytyjski. Muzułmanie sunnici: 55%. Szkoła prawa: szafi’icka. Poziom korupcji: 4,8. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2.

 

Malediwy

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: demokracja). Wzór prawa: muzułmański i brytyjski. Muzułmanie sunnici: 100%. Szkoła prawa: malikicka.

 

Oman

 

Ustrój: monarchia (stopień demokracji: –9; monarchia absolutna). Wzór prawa: muzułmański i brytyjski. Muzułmanie ibadyci: 85% mniejszość sunnicka (ok. 25%). Poziom korupcji: 3,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Pakistan

 

Ustrój: republika federalna (stopień demokracji: –6; pseudodemokracja). Wzór prawa: muzułmański i brytyjski. Muzułmanie: 97%, w tym 80% sunnitów i 20% szyitów; niewielka prześladowana liczba zwolenników ahmadijji. Szkoła prawa sunnickiego: hanaficka. Poziom korupcji: 7,5. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

Syria

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –9; dyktatura). Wzór prawa: francuski i muzułmański. Muzułmanie: 87%, w tym sunnici 68%, alawici –12%, druzowie i isma’ilici. Szkoła prawa sunnickiego: szafi’icka. Poziom korupcji: 6,6. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0.

 

Tadżykistan

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –1; pseudodemokracja). Wzór prawa: świecki. Muzułmanie sunnici: 62%. Szkoła prawa: hanaficka. Poziom korupcji: 8,2. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1.

 

Turcja

 

Ustrój: republika parlamentarna (stopień demokracji: 7; demokracja). Wzór prawa: świecki europejski. Muzułmanie sunnici: 98%, mniejszość szyicka i alewicka. Szkoła prawa: hanaficka. Poziom korupcji: 6,9. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2,5.

 

Turkmenistan

 

Ustrój: republika (stopień demokracji: –8; dyktatura). Wzór prawa: świecki. Muzułmanie sunnici: 72%. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0.

 

Uzbekistan

 

Ustrój: republika prezydencka (stopień demokracji: –9; pseudodemokracja/rządy autorytarne). Wzór prawa: świecki, socjalistyczny. Muzułmanie sunnici: 69%. Poziom korupcji: 7,6. Realizacja praw cywilnych i wolności: 0,5.

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Ustrój: federacja, różne formy w poszczególnych emiratach (stopień demokracji: –8; monarchia absolutna). Wzór prawa: brytyjski i muzułmański. Muzułmanie sunnici: 97%, niewielka liczba szyitów. Szkoły prawa: malikicka i hanbalicka. Poziom korupcji: 4,8. Realizacja praw cywilnych i wolności: 1,5.

 

EUROPA

 

Albania

 

Ustrój: demokracja w stanie kształtowania się (stopień demokracji: 5; demokracja). Wzór prawa: francuski. Muzułmanie sunnici: 70%. Szkoła prawa: hanaficka. Bractwo: bektaszyci. Poziom korupcji: 7,5. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2,5.

 

Bośnia-Hercegowina

 

Ustrój: federalna republika w stanie kształtowania się (stopień demokracji: demokracja). Wzór prawa: świecki. Muzułmanie sunnici: 44% (Bośniacy). Szkoła prawa: hanaficka. Poziom korupcji: 6,7. Realizacja praw cywilnych i wolności: 2,5.

 

Agata S. Nalborczyk

 

Wyłączne prawa do Leksykonu posiadają: Agata Skowron-Nalborczyk, Agata Marek i Towarzystwo WIĘŹ.

Leksykon "Nie bój się islamu" został wydany w ramach programu wsparcia polityki antydyskryminacyjnej PHARE 2002.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież